1. Dr hab. inż. arch. Anna BAĆ
  Politechnika Wrocławska

    ŚP Prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ (do końca 2020r.)
    Uniwersytet Zielonogórski (do 2021)

 1. dr hab. inż. arch. Agata BONNENBERG
  Politechnika Poznańska
 1. dr hab. inż. arch. Wojciech BONENBERG
  (Zastępca Przewodniczącego Komitetu)
  Politechnika Poznańska
 1. dr hab. inż. arch. Wacław CELADYN
  Politechnika Krakowska
 1. zw. inż. arch. Witold CĘCKIEWICZ
  Członek Rzeczywisty PAN
  Politechnika Krakowska,
 1. dr hab. inż. arch. Krzysztof GASIDŁO
  Politechnika Śląska
 1. dr hab. inż. arch. Andrzej GAWLIKOWSKI
  Politechnika Warszawska
 1. dr hab. inż. arch. Barbara GRONOSTAJSKA
  Politechnika Wrocławska
 1. dr hab. inż. arch. Jacek GYURKOVICH
  Politechnika Krakowska
 1. dr hab. inż. arch. Sławomir GZELL
  Przewodniczący Komitetu AiU PAN
  Politechnika Warszawska
 1. Dr hab. inż. arch. Jerzy ILKOSZ
  Muzeum Architektury we Wrocławiu
 1. dr hab. inż. arch. Nina JUZWA
  Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki w Warszawie
 1. dr hab. inż. arch. Zbigniew J. KAMIŃSKI
  Politechnika Śląska
 1. dr hab. inż. arch. Anna Agata KANTAREK
  Przewodnicząca Sekcji Urbanistyki KAiU PAN
  Politechnika Krakowska
 1. dr hab inż. arch. Justyna KOBYLARCZYK
  Politechnika Krakowska`
 1. Dr hab. Inż. arch. Wojciech KORBEL, prof. PK
  Politechnika Krakowska
 1. dr hab. Inż. arch. Tomasz KOZŁOWSKI
  Politechnika Krakowska
 1. Dr hab. Inż. arch. Karolina KROŚNICKA, prof. uczelni
  Politechnika Gdańska
 1. dr hab. inż. arch. Konrad KUCZA-KUCZYŃSKI
  Politechnika Warszawska
 1. dr hab. inż. arch. Ewa KURYŁOWICZ
  Politechnika Warszawska
 1. dr hab. inż. arch. Piotr LORENS
  Politechnika Gdańska
 1. Dr hab. inż. arch. Justyna MARTYNIUK-PĘCZEK (od 2021)

Politechnika Gdańska

 1. dr hab. inż. arch. Lucyna NYKA
  Przewodnicząca Sekcji Architektury KAiU PAN
  Politechnika Gdańska
 1. dr hab. inż. arch.Marek PABICH
  Politechnika Łódzka
 1. dr hab. inż. arch.Zbigniew PASZKOWSKI
  Zastępca Przewodniczącego KAiU PAN
  Zachodniopomorski Uniwersytet w Szczecinie
 1. Dr hab. Inż. arch. Katarzyna PLUTA, prof. uczelni
  Politechnika Warszawska
 1. dr hab. inż. arch. Janusz RĘBIELAK
  Politechnika Krakowska
 1. dr hab. inż. arch. Jadwiga ROGUSKA
  Sekcja Historii Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego (Sekcja Historii)
  Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 1. dr hab. inż. arch. Grażyna SCHNEIDER-SKALSKA
  Politechnika Krakowska
 1. dr hab. inż. arch. Wacław SERUGA
  Politechnika Świętokrzyska
 1. dr hab. inż. arch. Jan SŁYK
  Politechnika Warszawska
 1. dr hab. inż. Bogusław SZMYGIN
  Politechnika Lubelska
 1. dr hab. inż. arch. Krystyna SOLAREK
  Politechnika Warszawska
 1. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta SOŁTYSIK
  Politechnika Gdańska
 1. dr hab. inż. Jakub SZCZEPAŃSKI
  Politechnika Gdańska
 1. dr hab. inż. arch. Antoni TARASZKIEWICZ
  Politechnika Gdańska
 1. dr hab. inż. arch. Elżbieta TROCKA - LESZCZYŃSKA
  Politechnika Wrocławska
 1. Dr hab. inż. arch. Jerzy UŚCINOWICZ, prof. PB
  Politechnika Białostocka
 1. Dr inż. arch. Agnieszka WOŚKO - CZERANOWSKA
  Sekretarz KAiU PAN
  Politechnika Warszawska
 1. Dr hab. inż. arch. Jan WRANA
  Politechnika Lubelska
 1. dr hab. inż. arch. Zbigniew ZUZIAK
  Politechnika Rzeszowska