1. Dr hab. inż. arch. Anna BAĆ
Politechnika Wrocławska

2. Prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ
Uniwersytet Zielonogórski

3. Prof. dr hab. inż. arch. Agata BONNENBERG
Politechnika Poznańska

4. Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech BONENBERG
(Zastępca Przewodniczącego Komitetu)
Politechnika Poznańska

5. Prof. dr hab. inż. arch. Wacław CELADYN
Politechnika Krakowska

6. Prof. zw. inż. arch. Witold CĘCKIEWICZ
Członek Rzeczywisty PAN
Politechnika Krakowska,

7. Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof GASIDŁO
Politechnika Śląska

8. Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej GAWLIKOWSKI
Politechnika Warszawska

9. Prof. dr hab. inż. arch. Barbara GRONOSTAJSKA
Politechnika Wrocławska

10. Prof. dr hab. inż. arch. Jacek GYURKOVICH
Politechnika Krakowska

11. Prof. dr hab. inż. arch. Sławomir GZELL
Przewodniczący Komitetu AiU PAN
Politechnika Warszawska

12. Dr hab. inż. arch. Jerzy ILKOSZ
Muzeum Architektury we Wrocławiu

13. Prof. dr hab. inż. arch. Nina JUZWA
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki w Warszawie

14. Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew J. KAMIŃSKI
Politechnika Śląska

15. Prof. dr hab. inż. arch. Anna Agata KANTAREK, prof. PK
Przewodnicząca Sekcji Urbanistyki KAiU PAN
Politechnika Krakowska

16. Prof. dr hab inż. arch. Justyna KOBYLARCZYK
Politechnika Krakowska

17. Dr hab. Inż. arch. Wojciech KORBEL, prof. PK
Politechnika Krakowska

18. Dr hab. Inż. arch. Tomasz KOZŁOWSKI, prof. PK
Politechnika Krakowska

19. Dr hab. Inż. arch. Karolina KROŚNICKA, prof. uczelni
Politechnika Gdańska

20. Prof. dr hab. inż. arch. Konrad KUCZA-KUCZYŃSKI
Politechnika Warszawska

21. Prof. dr hab. inż. arch. Ewa KURYŁOWICZ
Politechnika Warszawska

22. Prof. dr hab. inż. arch. Piotr LORENS
Politechnika Gdańska

23. Prof. dr hab. inż. arch. Lucyna NYKA
Przewodnicząca Sekcji Architektury KAiU PAN
Politechnika Gdańska

24. Prof. dr hab. inż. arch. Marek PABICH
Politechnika Łódzka

25. Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego KAiU PAN
Zachodniopomorski Uniwersytet w Szczecinie

26. dr hab. Inż. arch. Katarzyna PLUTA, prof. uczelni
Politechnika Warszawska

27. Prof. dr hab. inż. arch. Janusz RĘBIELAK
Politechnika Krakowska

28. Prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga ROGUSKA
Sekcja Historii Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego (Sekcja Historii)
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

29. Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna SCHNEIDER-SKALSKA
Politechnika Krakowska

30. Prof. dr hab. inż. arch. Wacław SERUGA
Politechnika Świętokrzyska

31. Prof. dr hab. inż. arch. Jan SŁYK, prof. uczelni
Politechnika Warszawska

32. Prof. dr hab. inż. Bogusław SZMYGIN
Politechnika Lubelska

33. Dr hab. inż. arch. Krystyna SOLAREK, prof. uczelni
Politechnika Warszawska

34. Prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta SOŁTYSIK
Politechnika Gdańska

35. dr hab. inż. Jakub SZCZEPAŃSKI
Politechnika Gdańska

36. Prof. dr hab. inż. arch. Antoni TARASZKIEWICZ
Politechnika Gdańska

37. Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta TROCKA - LESZCZYŃSKA
Politechnika Wrocławska

38. Dr hab. inż. arch. Jerzy UŚCINOWICZ, prof. PB
Politechnika Białostocka

39. Dr inż. arch. Agnieszka WOŚKO - CZERANOWSKA
Sekretarz KAiU PAN
Politechnika Warszawska

40. Dr hab. Inż. arch. Jan WRANA
Politechnika Lubelska

41.Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew ZUZIAK
Politechnika Rzeszowska