Zeszyt 2/2015 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Polskiej Akademii Nauk

Architectural and Town Planning Quarterly 2/2015

Contents and summaries - see below:

 

 OKŁADKA KAIU 2.2015 ok 08.12.2015 druk

 

RADA NAUKOWA
Przewodnicząca Rady Naukowej: Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Członkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), João CAMPOS (Porto), Jan Maciej Chmielewski (Warszawa), Nina Juzwa (Gliwice), Wanda KONONOWICZ (Wrocław), Lucyna NYKA (Gdańsk), Petro RYCHKOV (Równe), Elżbieta Trocka–Leszczyńska (Wrocław), Julian WÉkel (Darmstadt),
Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)

RECENZENCI

Profesorowie: Jan Maciej CHMIELEWSKI, Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA, Wanda KONONOWICZ

ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS

 

Petro RYCHKOV, Niemirów na Podolu – zapomniany eksperyment urbanistyczny doby stanisławowskiej   pełen tekst  /  Petro RYCHKOV, Nemyriv in the Podolia – a forgotten urban experiment of the late 18th century  full text

 

Michał PSZCZÓŁKOWSKI, Nurt narodowy w architekturze wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej na przełomie XIX i XX wieku pełen tekst  /  Michał PSZCZÓŁKOWSKI, National tendency in the architecture of selected countries of the East-Central Europe in the late 19th and the beginnig of the 20th century  full text

 

Jerzy ŻYWICKI, Aleksander Gruchalski – lubelski architekt okresu międzywojennego   pełen tekst /  Jerzy ŻYWICKI, Aleksander Gruchalski — an interwar architect from Lublin full text

 

Tomasz WIŚNIEWSKI, Piotr Paszkiewicz, „Pod berłem Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie 1815–1915”   pełen tekst  /  Tomasz WIŚNIEWSKI, Piotr Paszkiewicz, „Pod berłem Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie 1815–1915”(rewiev)   full text