Zeszyt 1/2014 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Warszawskiej Drukarni Naukowej.
Architectural and Town Planning Quarterly 1/2014
Contents and summaries - see below:   

OKŁADKA KAIU 1.2014 lit bordowy  

RADA NAUKOWA
Przewodnicząca Rady Naukowej: Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Członkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), João CAMPOS (Porto), Jan Maciej CHMIELEWSKI (Warszawa), Nina JUZWA (Gliwice), Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA (Warszawa), Wanda KONONOWICZ (Wrocław), Lucyna NYKA (Gdańsk), Petro RYCHKOV (Równe), Elżbieta TROCKA–LESZCZYŃSKA (Wrocław), Julian WÉKEL (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam
 

RECENZENCI
Profesorowie: Jan Maciej CHMIELEWSKI, Krystyna GURANOWSKA-GRUSZECKA, Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA, Robert KUNKEL  

ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS

Tomasz DZIUBECKI, Przestrzeń w architekturze baroku rzymskiego  pełen tekst / Space in the baroque Roman architecture   full text
Radosław GAJDA, Najdawniejsze domy własne architektów w Warszawie  pełen tekst / Earliest architects' own houses in Warsaw    full text
Artur Jerzy FILIP, Wielkoprzestrzenne założenia urbanistyczne w rękach obywateli – zielony szlak w nowojorskiej dzielnicy Bronx  pełen tekst / Large-scale urban planning schemes in the hands of the citizens – the greenway in the New York borough of Bronx  full text