Zeszyt 3/2013 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Polskiej Akademii Nauk

 Architectural and Town Planning Quarterly 3/2013 

Contents, summaries and full texts - see below:    

  OKŁADKA KAIU 3.2013    

RADA NAUKOWA
Przewodnicząca Rady Naukowej: Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Członkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), João CAMPOS (Porto), Jan Maciej Chmielewski (Warszawa), Nina Juzwa (Gliwice), Wanda KONONOWICZ (Wrocław), Lucyna NYKA (Gdańsk), Petro RYCHKOV (Równe), Elżbieta Trocka–Leszczyńska (Wrocław), Julian WÉkel (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)
 
 
RECENZENCI
Profesorowie: Jan Maciej CHMIELEWSKI, Krystyna GURANOWSKA-GRUSZECKA, Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA, Jadwiga ROGUSKA
 
ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS