Zeszyt 4/2012 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki. 

Architectural and Town Planning Quarterly 4/2012
Click above to order a paper version.
Contents, summaries and full texts - see below:
   
okładka4
 
   
RADA NAUKOWA
Przewodnicząca Rady Naukowej: Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Członkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), Wojciech Buliński (Kraków), João CAMPOS (Porto), Jan Maciej Chmielewski (Warszawa), Nina Juzwa (Gliwice), Wanda KONONOWICZ (Wrocław), Petro RYCHKOV (Równe), Elżbieta Trocka–Leszczyńska (Wrocław), Julian WÉkel (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)
  
RECENZENCI
Profesorowie: Krystyna GURANOWSKA-GRUSZECKA, Hanna MICHALAK, Sławomir GZELL, Jadwiga ROGUSKA, Wanda KONONOWICZ
ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS
RECENZJE / REVIEWS
Jan Maciej CHMIELEWSKI, Notatka informacyjna o publikacji pt. „Geografia urbanistyczna” pełen tekst / Note on a new publication entitled “Geografia urbanistyczna” (Urban Geography) full text
IN MEMORIAM
Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA, Pamięci Profesora Mirosława Przyłęckiego pełen tekst