Zeszyt 3/2012 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki. 

Architectural and Town Planning Quarterly 3/2012

Contents, summaries and full texts - see below:

 
 okadka3
 
RADA NAUKOWA
Przewodnicząca Rady Naukowej: Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Członkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), Wojciech Buliński (Kraków), João CAMPOS (Porto), Jan Maciej Chmielewski (Warszawa), Nina Juzwa (Gliwice), Wanda KONONOWICZ (Wrocław), Petro RYCHKOV (Równe), Elżbieta Trocka–Leszczyńska (Wrocław), Julian WÉkel (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)
RECENZENCI
Profesorowie: João CAMPOS, Krystyna GURANOWSKA-GRUSZECKA, Sławomir GZELL, Hanna MICHALAK, Jadwiga ROGUSKA
ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS