Zeszyt 1/2012 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki. 

Architectural and Town Planning Quarterly 1/2012

Contents, summaries and full texts - see below:

 

KAIU_okladka_1.2012_ok

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADA NAUKOWA
Przewodnicząca Rady Naukowej: Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Członkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), Wojciech Buliński (Kraków), João CAMPOS (Porto), Jan Maciej Chmielewski (Warszawa), Nina Juzwa (Gliwice), Wanda KONONOWICZ (Wrocław), Petro RYCHKOV (Równe), Elżbieta Trocka–Leszczyńska (Wrocław), Julian WÉkel (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)
RECENZENCI
Profesorowie: Jan Maciej Chmielewski, Krystyna GURANOWSKA-GRUSZECKA, Wanda KONONOWICZ, Robert KUNKEL
ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS
PRACE / WORKS
STUDIA I MATERIAŁY / STUDIES AND MATERIALS
SPRAWOZDANIA / REPORTS
RECENZJE / REVIEWS
Tomasz DZIUBECKI, Patricia Waddy, „Seventeenth-Century Roman Palaces. Use and the art of the plan (Pałace w siedemnastowiecznym Rzymie. Funkcja i artyzm w tworzeniu planów)”, Cambridge, Mass. - London 1990   pełen tekst