Zeszyt 4/2008 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Warszawskiej Drukarni Naukowej.
Architectural & Town Planning Quarterly 4/2008
Contents and summaries - see below:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS

PRACE / WORKS

Sławomir GZELL, A city as a subject of town planning research p. 3-8 / Miasto jako przedmiot badań urbanistyki s. 9
Bogna LUDWIG, Przemiany architektoniczne i przestrzenne rynków miast śląskich w okresie baroku s. 10- 23 / Architectural and spatial changes of market squares of Silesian cities in the baroque period p. 24
Filip BURNO, Barcelona od połowy XIX wieku do czasów obecnych. Od miasta przemysłowego do ponowoczesnej metropolii s. 25-45 / Barcelona from the beginning of the 19th century until today. From a industrial city to a post-modern metropolis p. 46


STUDIA / STUDIES

Hanna GOLASZ-SZOŁOMICKA, Odeon-buleuterion w hellenistycznych i rzymskich miastach Azji Mniejszej. Ze studiów nad budowlami użyteczności publicznej starożytności s. 47-65 / Odeon-bouleuterion in Hellenistic and Roman Cities of Asia Minor. From the studies on ancient public service buildings p. 65
Agata WAGNER, Inspiracje tradycją klasyczną w architekturze XX wieku: prace Tadeusza Zielińskiego – ojca dla szkół wyższych w Warszawie s. 66-80 / Inspiration of classic tradition in 20th century architecture: works of Tadeusz Zieliński – father for higher schools in Warsaw p. 80


RECENZJE / REVIEWS

Krzysztof STEFAŃSKI, Recenzja książki Agnieszki ZABŁOCKIEJ-KOS, Zrozumieć miasto. Centrum Wrocławia na drodze ku nowoczesnemu city 1807-1858, Wydawnictwo Via Nova s. 81-85 / Agnieszka ZABŁOCKA-KOS, Understanding the city. The centre of Wrocław on the road to a modern city 1807-1858, Publishing House Via Nova p. 86