WYDAWNICTWA REKOMENDOWANE PRZEZ CZŁONKINIE I CZŁONKÓW KOMITETU AIU PAN

W cyklu „Architektura. Urbanistyka”- pt. „Architektura. Urbanistyka. Nauka”, redakcja S. Gzell, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019 oraz „Architektura. Urbanistyka. Sztuka”, redakcja S. Gzell- w końcowej fazie procesu.

Dwutomowa monografia naukowa pod patronatem KAiU PAN: „Architektura energoaktywna po 2021”. Tom 1. „Zagadnienia architektoniczno-budowlane”, Tom 2. „Zagadnienia instalacyjno-projektowe”, redakcja A. Bać, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2020.

 

PUBLIKACJE, KTÓRE OTRZYMAŁY NAGRODĘ MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII W KATEGORII KRAJOWE PUBLIKACJE: 

Nagrody za rok 2021:

Justyna Martyniuk- Pęczek, Olga Martyniuk; Tomasz Parteka, „Enterpreneurship nests in a Polish edge city"

Sławomir Gzell,” Urbanistyka XXI Wieku”

 

Nagrody za rok 2020:

Anna Agata Kantarek, „Tkanka urbanistyczna. Wybrane zagadnienia”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej;

Krystyna Solarek, „Urban Designe in Town Planning. Current Issues and Dilemmas from the Polish and European Perspective”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej;

 

PUBLIKACJE, KTÓRE OTRZYMAŁY NAGRODĘ KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PAN IM. MARKA WITRUWIUSZA:

Równorzędne nagrody w 2020r.:

Alicja Szmelter Początki Urbanistyki Współczesnej. Doświadczenia zagraniczne a środowisko warszawskich urbanistów przełomu XIX i XX wieku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2019

Jadwiga Urbanik 1929 WUWA 2019 Wrocławska wystawa Werkbundu”, wydawnictwo Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2019.

 

Wyróżnienie w 2020r.:

Łukasz Bugalski Planty promenady ringi, wydawnictwo Fundacja Terytoria Książki, 2020.

Nagroda w 2019r:

Andrzej Niezabitowski  „O strukturze przestrzennej obiektów architektonicznych” oraz „On the spatial structure of architectonic objects”, Wydawnictwo Śląsk, 2017.

 

Wyróżnienie w 2019r.:

Barbara Widera ”Proces kształtowania relacji z naturą w architekturze współczesnej”, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 2018.

 

Nagroda w 2018r.:

Krzysztof Pawłowski, „Urbanistyka a’la Francaise. Tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji. Dopełnienie obrazu” - tom I: „W poszukiwaniu źródeł urbanistyki europejskiej. Modele średniowiecznej organizacji przestrzeni” oraz tom II:  „Francja nowożytna. Od narodzin absolutyzmu do epoki oświecenia”,  wydawnictwo Univeritas z Krakowa.

 

Wyróżnienie w 2018r.:

Grażyna Kodym-Kozaczko, ”Urbanistyka Poznania w XX wieku”.