IDEE MODERNIZMU W ARCHITEKTURZE A PRZESTRZEŃ MIASTA EUROPEJSKIEGO

BOGNA LUDWIG

STRESZCZENIE

Artykuł prezentuje wybrane poglądy najważniejszych twórców i teoretyków modernizmu na metody projektowania urbanistyki i architektury, próbując wskazać, które z nich stanęły w sprzeczności z tradycją tworzenia i rozwijania się miasta europejskiego. Analizując teksty i wybrane realizacje można prześledzić drogę kształtowania się poglądów, które modyfikując, przeobrażając, a wreszcie kontestując formy i sens istnienia detalu architektonicznego, następnie kompozycji architektonicznej i urbanistycznej doprowadziły do odstąpienia od tradycyjnej idei przestrzeni miejskiej, co w ostatecznym efekcie stworzyło nową koncepcję organizmu miejskiego.

Słowa kluczowe: architektura modernistyczna, urbanistyka współczesna, przestrzeń urbanistyczna, tradycja

PEŁEN TEKST