ZIELONA ARCHITEKTURA TERENÓW ZURBANIZOWANYCH W ŚWIETLE KONCEPCJI EKOLOGIZACJI MIASTA

ALEKSANDRA LEWANDOWSKA

KRZYSZTOF ROGATKA

STRESZCZENIE

Artykuł jest próbą omówienia zagadnień związanych z zieloną architekturą w kontekście procesu ekologizacji miasta. W tym celu wskazano na rolę zielonej architektury w terenach zurbanizowanych, analizowanej przez pryzmat wymiaru technologiczno-technicznego oraz środowiskowego w kontekście ekologizacji przestrzeni zurbanizowanej. Ponadto przedstawiono założenia budownictwa zrównoważonego i zróżnicowanie regionalne w Polsce dla tego typu inwestycji, a także rozwój zielonej infrastruktury w miastach w Polsce w postaci zielonych dachów i ścian.

Słowa kluczowe: zielona architektura, ekologizacja miasta, budownictwo zrównoważone, zielone dachy, zielone fasady budynków