URATOWAĆ PRZESTRZEŃ – CZYLI NOWE WARTOŚCI KRAJOBRAZOWO-UŻYTKOWE WYBRANYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH POZNANIA

 

PAWEŁ SZUMIGAŁA

 

STRESZCZENIE

 

Obraz współczesnego miasta jest przejawem ścierających się wpływów kapitałowych, społecznych i politycznych. W tej grze interesów ważną rolę zaczynają odgrywać oddolne działania naprawcze, których przejawem są nowe projekty i inwestycje. W wyniku takich działań wartość krajobrazowa i użytkowa przestrzeni publicznych może zostać odzyskana i zwiększona. Podejmowane inicjatywy dotyczą zarówno dużych przestrzeni parków publicznych, zdegradowanych obiektów sportowych, niezagospodarowanych obszarów zieleni, jak również małych skwerów i przestrzeni wnętrz zabudowy miejskiej. Podnoszenie atrakcyjności i wartości przestrzennej terenów zurbanizowanych ma podstawowe znaczenie w zakresie zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności oraz krajobrazu całego miasta.

Celem artykułu jest rozpoznanie krajobrazu Poznania w aspekcie wartości przestrzeni oraz przyczyn utraty i możliwości jej naprawy. W badaniach zastosowano hermeneutyczne podejście do analizy przestrzenno-krajobrazowej i literaturowej podparte indywidualnym doświadczeniem in situ oraz praktyką projektową i działalnością dydaktyczną.

 

Słowa kluczowe: walory architektoniczne i krajobrazowe, inicjatywy społeczne, krajobraz miasta, wartości przestrzenne, Poznań