ARCHITEKTURA WSPOMAGANA MECHATRONIKĄ. ROBOT AIDED DESIGN

 

JERZY WOJTOWICZ

STEFAN WRONA

 

STRESZCZENIE

 

Integrowanie projektowania i mechatroniki prowadzi ku nowej domenie architektury. Robotyka staje się obecna w twórczych procesach projektowania, modelowania i budowania architektury społeczeństwa wiedzy. Powstaje nowa architektura, która może reagować na zmienne warunki środowiska oraz zmienne wymagania funkcjonalne. Robotyka umożliwia współpracę projektanta i użytkownika w tych procesach. Wybrane przykłady świadczą, że fabrykacja i montaż elementów architektury z wykorzystaniem robotów jest zjawiskiem potencjalnie istotnym w przekształceniach miasta i jego architektury.

 

Słowa kluczowe: architektura, mechatronika, robotyka, projektowanie, fabrykacja, montaż, automatyzacja budownictwa, architektura kinetyczna