POTRZEBA WŁĄCZENIA DZIAŁAŃ ODDOLNYCH W PROCES PLANOWANIA MIASTA
MONIKA MORAWIAK
W dyskusji o przyszłości miast polskich można zauważyć obecność postulatu włączenia w proces planowania działań oddolnych. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest rosnący sprzeciw wobec postępującej komercjalizacji miast. W reakcji na to mieszkańcy, głównie z dużych miast w Polsce zaczynają organizować się, początkowo by protestować przeciwko niekorzystnym zmianom zachodzącym w ich najbliższym sąsiedztwie, następnie by walczyć o lepszą przestrzeń miejską. Taka aktywność jest przejawem odzyskiwania „prawa do miasta”, tak jak opisuje to prawo J. Holstom. Zjawisko to nie jest typowe wyłącznie dla naszych czasów. Wzrost aktywności ruchów społecznych w miastach europejskich obserwowany jest od dawna. Kolejna, jak się wydaje, „rewolucja miejska” ma łagodny przebieg. Sprzyja temu rosnąca wiedza na temat narzędzi i metod wspomagających partycypację lokalnych wspólnot w zarządzaniu przestrzenią miejską.
Słowa kluczowe: działania oddolne, miasto jako struktura metody partycypacji