JAMES R. LINDOW, THE RENAISSANCE PALACE IN FLORENCE. MAGNIFICENCE AND SPLENDOUR IN FIFTEENTH-CENTURY ITALY. Wyd. Ashgate Publishing Ltd., Aldershot-Burlington VT 2007

TOMASZ DZIUBECKI

James R. Lindow analizuje w swojej książce architekturę renesansowych pałaców florenckich w kontekście idei magnificencji. Odwołuje się do antycznych tekstów, m.in. Arystotelesa i Cycerona, również bada rozwój tego pojęcia w średniowieczu, aby ukazać rozwój tej idei w wieku XV. W oparciu także o analizy źródeł archiwalnych (np. diariuszy) bada architekturę rezydencji kupieckich, na którą składają się nie tylko dyspozycje fasad, ale także ich kompozycje i wyposażenie wnętrz pałacowych. W świetle badań Lindow’a architektura piętnastowiecznej Florencji ukazuje w pełni wielorakie związki z kulturą epoki renesansu.

Słowa kluczowe: Włochy, Florencja, renesans, architektura rezydencjonalna, pałac miejski