DETAL ARCHITEKTONICZNY KAMIENIC WARSZAWSKICH W DRUGIEJ POŁOWIE XIX I NA POCZĄTKU XX WIEKU: BALKONY
JADWIGA ROGUSKA
Temat jest kontynuacją badań i opracowań kolejnych typów detalu architektonicznego XIX i XX wieku w warszawskich kamienicach. Na bazie zgromadzonych danych terenowych, dokumentacji fotograficznej, studiów archiwalnych i bibliotecznych oraz wydatowania obiektów (w części wg autorskiej metody) została zarysowana ewolucja formalno-stylistyczna, materiałowa, technologiczna ważnego dla kształtowania elewacji detalu. Balkony były istotnym składnikiem kompozycji fasad, na ich kształtowanie miały wpływ postępy zastosowania w budownictwie żelaza oraz zmieniające się tendencje artystyczne. Treść artykułu została ujęta w częściach: 1. Definicje, rola balkonów, 2. Elementy, budowa i konstrukcja, 3. Materiał i formy, 4. Zagadnienia kompozycji i rozmieszczenia balkonów na fasadach kamienic.
Słowa kluczowe: Architektura XIX/XX wieku, Warszawa, kamienice, balkony