RECENZJA KSIĄŻKI EDWARDA DĄBROWSKIEGO „WCZESNOŚREDNIOWIECZNY SYSTEM OBRONNY KROSNA ODRZAŃSKIEGO W ŚWIETLE BADAŃ TERENOWYCH NA TLE KRONIKI THIETMARA”. KROSNO ODRZAŃSKIE 2009
ZYGMUNT ŚWIECHOWSKI
Książka archeologa Edwarda Dąbrowskiego prezentuje wyniki badań systemu obronnego tzw. Bramy Krośnieńskiej, położonej na Ziemi Lubuskiej, obejmującej trzy grody: Krosno Odrzańskie, Połupin i Gostchorze. Zespół ten odegrał istotną rolę w odparciu przez Bolesława Chrobrego najazdów cesarza niemieckiego Henryka II w latach 1005 i 1009-10. Zmagania obu władców opisane zostały w Kronice Thietmara. Jej zapisy, na równi z badaniami archeologicznymi i topograficznymi, posłużyły autorowi książki do rekonstrukcji systemu obronnego i uściśleń historycznych.
SŁOWA KLUCZOWE
Krosno Odrzańskie, średniowieczny system obronny, Kronika Thietmara