ARCHITEKT JULIAN ANKIEWICZ (1820-1903) – NOWE FAKTY Z BIOGRAFII I OGÓLNA OCENA TWÓRCZOŚCI
IWONA SZUSTAKIEWICZ
Architekt Julian Ankiewicz był czynny zawodowo w drugiej połowie XIX wieku. Działał głównie w Warszawie – zaprojektował wiele kamienic, a także willi i budynków użyteczności publicznej. Ceniony za życia, później został niemal całkowicie zapomniany. Większość jego dzieł uległa zniszczeniu podczas II wojny światowej, a o nim samym informowały nieliczne, bardzo krótkie biogramy, ograniczające się zasadniczo do ramowych dat życia oraz miejsca urodzenia i śmierci. Dopiero pogłębione badania archiwalne pozwoliły w sposób pełniejszy nakreślić jego sylwetkę i wyjaśniły przyczyny lakoniczności not biograficznych. Księgi metrykalne, zachowane poza Warszawą, zawierają zapisy, świadczące o relatywnie niskim pochodzeniu architekta. Zdobycie znaczącej pozycji zawodowej nie stanowiło dostatecznej rekompensaty w XIX-wiecznym społeczeństwie, toteż Julian Ankiewicz nie przekazał do wiadomości publicznej żadnych danych na ten temat. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań nad biografią architekta i nakreślenie możliwie pełnego obrazu jego stosunków rodzinnych, przebiegu działalności zawodowej w charakterze architekta wolnopraktykującego i pracownika urzędów budowlanych, a także prowadzonej przezeń działalności inwestycyjnej.
SŁOWA KLUCZOWE
Warszawa, Julian Ankiewicz, architektura XIX wieku, historyzm, biografie architektów