CZY CYSTERSI Z OLIWY BYLI ZAKONEM KONSERWATYWNYM?

HANNA KOZACZEWSKA-GOLASZ

Książka Aleksandra Piwka pt. Architektura kościoła pocysterskiego w Oliwie od XII do XX wieku. Świątynia zakonna białych mnichów opublikowana została w Pelplinie w 2006 r. Ma ona starannie przemyślany układ, wnosi wiele nowych elementów dotyczących kościoła w Oliwie i jego powiązań z architekturą polską i europejską. Podstawowy tekst dopełniają dobre rysunki i starannie zredagowane przypisy, z których czytelnik poznaje stanowiska i datowanie innych badaczy.Właściwie przedstawiona została chronologia budowy i przebudów kościoła, oparta na wieloletnich badaniach własnych Autora. Zastrzeżenia budzi późne datowanie, nie znajdujemy w książce wytłumaczenia powodów stosowania przez cystersów „tradycyjnych form" romańskich przez kilka pokoleń budowniczych aż do 1 ćw. XIV w.