SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA BUDYNKÓW BIUROWYCH A ALTERNATYWNE STRATEGIE PRACY BIUROWEJ

DARIUSZ MASŁY

Celem opracowania jest ukazanie, czym powinny się charakteryzować budynki biurowe w kontekście silnej konkurencji rynkowej, szybko rozwijającej się technologii informatyczno-komunikacyjnej i zmieniających się oczekiwań użytkowników. Przegląd wybranych zagadnień związanych ze sprawnością działania biurowców i alternatywnymi strategiami czasowo-przestrzennymi organizacji pracy biurowej został przestawiony w opracowaniu. Alternatywne strategie organizacji pracy biurowej to nowe sposoby pracy w biurach, które efektywnie łączą dostępną przestrzeń biurową, kapitał ludzki i technologię informatyczno - komunikacyjną. Są one najbardziej widoczną spośród zmian w charakterze pracy biurowej.
Nowoczesny budynek biurowy powinien sprostać wymaganiom wynikającym ze zmian w charakterze pracy biurowej i współczesnych potrzeb organizacyjnych. Te wymagania i potrzeby użytkowników można prawidłowo rozpoznać i przeanalizować za pomocą metod oceny jakości. Opierając się na badaniach literaturowych, autor opracowania przytacza liczne przykłady metod, technik i narzędzi oceny sprawności działania budynków. Ponadto omawia najważniejsze osiągnięcia w rozwoju metodologii oceny jakości środowiska zbudowanego.
Opracowanie zostało zakończone wnioskiem, że jakość budynków biurowych stale się zmienia. Jest warunkowana tym, w jakim stopniu kolejne, nowocześniejsze biurowce są w stanie zaspokoić, również zmieniające się potrzeby użytkowników.