POJĘCIE INTELIGENCJI PRZESTRZENNEJ W SŁUŻBIE INTERPRETACJI PROJEKTÓW

EWA KURYŁOWICZ

Kryteria interpretacji architektury służą osiągnięciu możliwie najwyższego poziomu obiektywności w ocenie rozwiązań architektonicznych, co jest niezbędne w sytuacjach relacjonowania własnych projektów - dorobku Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates, połączonej z warszawskim Wydziałem Architektury poprzez osoby pracujących w nim od przeszło trzydziestu lat dwojga profesorów - Ewę i Stefana Kuryłowiczów. Pracownia, założona przez architekta Stefana Kuryłowicza w 1990 roku, zatrudnia obecnie wielu absolwentów szkoły oraz pięciu jego wykładowców i asystentów - architektów: Michała Adamczyka, Marcina Goncikowskiego, Pawła Grodzickiego, Mikołaja Kwieciński i Piotra Kudelskiego. Stosowane kryteria mieszczą się w pojęciu „inteligencji przestrzennej", łączącym w sobie zarówno sposób tworzenia jak i odbioru architektury, obejmującym celnie unikalność miejsca kreacji, jak i specyfikę użytkowników, do których jest ona adresowana. Pojęcie to zostało opisane przez teoretyka Leo van Schaika, który definiuje je jako jedną z siedmiu uznanych zdolności człowieka używanych przez niego podczas poruszania się w przestrzeni w różnych celach. Konstrukcja teoretyczna Van Schaika pomaga zidentyfikować unikalność architektury powstającej w Polsce, w Syrii, w innych miejscach Ziemi nie tylko na drodze klasyfikacji stylistycznych, historycznych czy klimatycznych, ale i na podstawie podstawowych mechanizmów rządzących poruszaniem się człowieka po świecie i umiejętnością odczytywania przestrzeni tego Świata.