Przewodniczący:

prof. dr hab. arch. Sławomir GZELL
Politechnika Warszawska

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55
tel/fax.(22) 621-82-81 
tel/fax.(22) 234-50-90, 
tel. (22) 234-55-56, 
e.mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Honorowy Przewodniczący:

prof. zw. Witold Cęckiewicz

Członek Rzeczywisty PAN
Politechnika Krakowska
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zastępcy Przewodniczącego:

prof. dr hab. arch. Wojciech Bonenberg
Politechnika Poznańska
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


prof. dr hab. arch. Zbigniew Paszkowski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Przewodniczący Sekcji:

Sekcja Architektury:
prof. dr hab. arch. Lucyna Nyka
Politechnika Gdańska
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Sekcja Urbanistyki:
prof. dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek
Politechnika Krakowska
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Sekcja Historii Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
(Sekcja Historii):
prof. dr hab. arch. Jadwiga Roguska
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Sekretarz:

dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska
Politechnika Warszawska
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.