Planowana jest nowa edycja Konkursu Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN im. Marka Witruwiusza. Zapraszamy do udziału.

Termin nadsyłania książek wraz z krótkim pismem przewodnim upływa dnia 15 lutego 2021r.

Adres wysyłki:
Prof. Andrzej Gawlikowski,
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
Koszykowa 55, 00-659 Warszawa

Więcej informacji w zakładce : Nagroda (Prize)