PORZĄDEK XIII ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2016-2020

Porządek zebrania

  1. Informacja na temat losów „Kwartalnika AiU”,
  2. Ogłoszenie Laureatów Nagrody KAIU PAN im. Marka Witruwiusza,
  3. Informacja na temat nadchodzących wyborów do Akademii i KAiU na następną kadencję
  4. Umowa z NIAiU, propozycje dotyczące dalszej współpracy, 
  5. Książka KAiU PAN pt.: „Architektura, Urbanistyka, Sztuka”,
  6. Sprawy wniesione:
  7. prezentacja „TEKI”- prof. W. Kosiński