PORZĄDEK IX ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2016-2020

 Porządek zebrania
1.Krótkie sprawozdanie z działalności Prezydium, wraz z dyskusją nad tym sprawozdaniem, w tym informacja dotycząca przebiegu prac związanych z wydaniem wspólnej książki,
2. Nagroda Komitetu - sprawozdanie z obrad Kapituły Konkursowej,
3.Informacja o nagrodach IV Wydziału PAN,
4. Dyskusja na temat pism kontestujących budowę pomników na Placu Zwycięstwa w Warszawie,
5. Wyznaczenie zadań na bieżący rok,
6. Ustalenie terminów zebrań do końca roku 2018 (lub do końca zimowego semestru roku akademickiego 2018/2019),
7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie zebrania.