PORZĄDEK I PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2016-2020

 

 


1. sprawy organizacyjne,
2. wybór Przewodniczącego KAiU, Zastępców Przewodniczącego i Przewodniczących Sekcji

Wyniki wyborów w zakładce "Prezydium", "Struktura", "Skład"