SPRAWOZDANIE Z XVI PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2011-2014


(zebranie sprawozdawcze za rok 2015)

Warszawa, 4. grudnia 2015 r.

XVI Plenarne Zebranie Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk oraz seminarium naukowe, odbyło się się w piątek 4. grudnia 2015 r. w Warszawie, w Wydziale IV Nauk Technicznych PAN  w godz. 11.30-15.00.

Przewodniczący KAiU Prof. Zbigniew Bać: otwarcie i przedstawienie programu zebrania

Seminarium naukowe
- Prof. Nina Juzwa (KAiU) - „Human factor w ostatnich realizacjach architektonicznych”.

- Dyskusja problemowa z udziałem członków KAiU

Część ogólna
Prof. Zbigniew Bać: sprawozdanie z działalności Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN kadencji 2011-2014. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie przez Komitet.

Prof. Zbigniew Bać : wyróżnienie i wręczenie nagród książkowych dla osób wyjątkowo zaangażowanych w prace Komitetu. Osoby wyróżnione:
- Prof. Danuta Kłosek -Kozłowska – Redaktor Naczelna Kwartalnika Architektury i Urbanistyki
- Prof. Nina Juzwa – Przewodnicząca Sekcji Urbanistyki
- Dr Wojciech Januszewski – Sekretarz Naukowy KAiU

Prof. Wojciech Bonenberg: podziękowanie w imieniu własnym i członków KAiU dla Prof. Zbigniewa Bacia za prowadzenie prac Komitetu w mijającej kadencji.

 Na tym obrady zakończono

Warszawa, 4. grudnia 2015 r.

prof. Zbigniew Bać
Przewodniczący
KAiU PAN                                

dr Wojciech Januszewski
Sekretarz Naukowy
KAiU PAN