SPRAWOZDANIE Z XV PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2011-2014

Warszawa, 12. czerwca 2015 r.

XV Plenarne Zebranie i Seminarium Naukowe Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk odbyło się w piątek 12. czerwca 2015 r. w Krakowie, w sali Rady Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w godz. 12.00-15.00.

Seminarium naukowe
- Prof. Ewa Węcławowicz- Bilska (Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej): Miasta przyszłości-tendencje, koncepcje, realizacje
- dyskusja problemowa

Część ogólna
- Prof. Zbigniew Bać: wyniki prac połączonego zespołu roboczego Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN oraz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN powołanego do opracowania „Memorandum o ładzie przestrzennym w Polsce” dla Prezesa PAN
- wnioski, opinie i komentarze członków KAiU dot. treści w/w dokumentu

Wolne wnioski
- Prof. Andrzej Gawlikowski: wniosek o przywrócenie pełnego brzmienia nazwy „Architektura i Urbanistyka” polskim wydziałom i kierunkom kształcenia
- Prof. Andrzej Gawlikowski: wniosek o podjęcie działań w sprawie pomocy osobom ze środowiska naukowego w objętych wojną Syrii i Iraku, które w latach minionych związane były z polskimi wydziałami architektury

Komitet podjął uchwałę o wystosowaniu oficjalnych pism do wydziałów w obu sprawach.

Na tym obrady zakończono.

Kraków 12.czerwca 2015 r.

prof. Zbigniew Bać
Przewodniczący KAiU PAN

dr Wojciech Januszewski
Sekretarz Naukowy  KAiU PAN