SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA PREZYDIUM KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2011-2014

Warszawa, 1. marca 2013

Posiedzenie Prezydium Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk odbyŇāo sińô dnia 1. marca 2013 w Warszawie, w Wydziale IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk (PKiN) w godz. 12.00-15.00.
 
Na posiedzeniu om√≥wiono kwestińô opinii Komitetu p.t. "Stan obecny i perspektywy rozwoju kierunku architektura i urbanistyka na polskich uczelniach opracowywanej w kadencji 2011-2014. Ustalono zakres problemowy opinii, tryb prac i powoŇāano w tym celu zesp√≥Ňā koordynacyjny.
 
W dalszej czńôŇõci om√≥wiono szczeg√≥Ňāy merytoryczne i organizacyjne zwińÖzane z kolejnym Zebraniem Plenarnym i Seminarium Naukowym KAiU planowanym dn. 24. maja b.r. w GdaŇĄsku, kt√≥rego przedmiotem bńôdzie stan dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka w Polsce.
 
Na tym posiedzenie zakoŇĄczono.
 
 
Warszawa 1. marca 2013
 
dr Wojciech Januszewski¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†prof. Zbigniew Bańá
Sekretarz Naukowy¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† PrzewodniczńÖcy¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
KAiU PAN                                                                                               KAiU PAN