Zapraszam uprzejmie na XV Plenarne Spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, które odbędzie się w Warszawie w dniu 25.03.2011 r. (piątek) w Pałacu Kultury i Nauki o godz. 11³º, sala 2604.

Program obrad

  1. „O urbanistyce refleksji kilka”. Prof. Nina JUZWA
  1. Sprawozdanie z działalności Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN za rok 2010- przewodniczący Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN Prof. Zbigniew Bać

  2. Wybrane problemy z Plenarnego Zebrania Wydziału IV Nauk Technicznych PAN

  3. Bieżące informacje i wolne wnioski

Łączymy wyrazy szacunku

Dr Ada Kwiatkowska Prof. Zbigniew Bać
Sekretarz Naukowy Komitetu AiU Przewodniczący Komitetu
Architektury i Urbanistyki PAN