RECENZJA KSIĄŻKI KRAKÓW, RED. ZDZISŁAW NOGA, AUTORZY: ZBIGNIEW BEIERSDORF, CEZARY BUŚKO, JADWIGA BZINKOWSKA, SŁAWOMIR DYRJA, ELŻBIETA FIRLET, KAMILA FOLLPRECHT, WALDEMAR KOMOROWSKI, BOGUSŁAW KRASOWOLSKI, JACEK LABERSCHEK, MARTA MAREK, EWA NIEDZIAŁKOWSKA, WALDEAR NIEWALDA, ZDZISŁAW NOGA, ZBINIEW PIANOWSKI, JACEK PURCHLA, KAZIMIERZ RADWAŃSKI, HALINA ROJKOWSKA, RYSZARD SKOWRON, JANINA STOKSIK, BARTŁOMIEJ SZ. SZMONIEWSKI, OPRAC. KARTOGR. TOMASZ SZPYTMA, KONSULT. KAROGR. JERZY OSTROWSKI, TŁUM. ANG. TERESA BAŁUK-ULEWICZOWA, (ATLAS HISTORYCZNY MIAST POLSKICH / HISTORICAL ATLAS OF POLISH TOWNS, RED. ROMAN CZAJA, t. V: MAŁOPOLSKA/LESSER POLAND, RED. ZDZISŁAW NOGA, Z. 1) TOWARZSTWO MIŁOŚIKÓW HISTORII I ZABYTKÓW KRAKOWA / WDAWNICTWO ANTYKWA, KRAKÓW 2007, SS. 96 + 37 PLANÓW I MAP + 18 REPRODUKCJI WIDOKÓW, PANORAM I PLANÓW ROZWOJU + 23 REKONSTRUKCJE ROZWOJU PRZESTRZENEGO

RAFAŁ EYSYMONTT, MATEUSZ GOLIŃSKI

Atlas historyczny Krakowa przygotowany przez 20-osobowy zespół autorski pod kierunkiem Zdzisława Nogi należy do serii europejskich wydawnictw opracowywanych zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Komisji Historii Miast. Część tekstowa składa się z obszernego i wnikliwego omówienia przekształcenia wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w lokacyjne miasto na planie regularnym, rozwoju i ewolucji lokacyjnego ośrodka w miasto królewskie oraz procesu przemian tego ośrodka w miasto nowoczesne w XIX i XX w. Autorskie artykuły zilustrowane zostały licznymi planszami rekonstrukcyjnymi i unikatowym zbiorem reprodukcji historycznych planów Krakowa. Wielkość atlasu krakowskiego i wnikliwość przedstawionych w nim analiz sprawia, że wykracza on poza przyjęte dla tego typu wydawnictw schematy, zarówno w warstwie tekstowej, jak i ilustracyjnej, wyznaczając nowe standardy.