OSIEDLE PATRONACKIE BOBREK W BYTOMIU NA GÓRNYM ŚLĄSKU

Anna SULIMOWSKA-OCIEPKA

Rozwój przemysłu w XIX wieku spowodował gwałtowny proces urbanizacji i przemiany w dotychczasowej strukturze przestrzennej i społecznej. Jednym z jej przejawów jest rozwój budownictwa patronalnego w powstających aglomeracjach przemysłowych. Artykuł opisuje przyczyny powstania i rozwój osiedli robotniczych w na Górnym Śląsku na przykładzie dzielnicy Bobrek w Bytomiu.