POST-OCCUPANCY EVALUATION. HISTORIA POWSTANIA I KIERUNKI DALSZEGO ROZWOJU


ELŻBIETA NIEZABITOWSKA

Metoda oceny jakości środowiska zbudowanego w trakcie użytkowania - POE, opracowana przez W. Preisera, H. Rabinowitza i E. Whitea, powstała na skutek rozwijającego się w drugiej połowie XX w. zainteresowania wzajemnymi relacjami pomiędzy zachowaniami człowieka a środowiskiem zbudowanym. Lata 90. XX w. to okres adaptacji lub częściowego wykorzystania POE do oceny środowiska zbudowanego z punktu widzenia kryteriów takich jak: zróżnicowane potrzeby użytkownika, potrzeby modernizacyjne czy wymagania idei zrównoważonego rozwoju. Na początku XXI w. W. Preiser przedstawił całościowy model oceny jakości budynku, obejmujący poszczególne etapy cyklu życia budynku od planowania do utylizacji po rozbiórce. Artykuł przedstawia kolejne ważne osiągnięcia naukowe i pozycje literaturowe, które wywarły wpływ na powstanie POE jak też i jej ewolucję w kierunku BPE.