ARCHITEKTONICZNY PROJEKT TURBINY WIATROWEJ DLA LEPSZEJ AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ

 

A. P. GAWLIKOWSKA
M. MOY de VITRY
N. CHOKANI
R. S. ABHARI


STRESZCZENIE
Obecny trend w sektorze energii minimalizacji zależności od paliw kopalnych opiera się na stopniowym rozwoju odnawialnych źródeł energii. W celu utrzymania ekonomicznie wydajnego tempa rozwoju energetyki wiatrowej, w krajach północnej Europy i która jest technologicznie zaawansowana, należy znaleźć rozwiązania dla powiększającej się bariery społecznej. Proponowane jest w tym celu zastosowanie Architektonicznego Projektu Turbiny Wiatrowej. Sugerowane podejście dostosowuje rozwiązania z innych obszarów ludzkiego doświadczenia, które tradycyjnie stosują rozwiązania dla sytuacji, w których następuje interakcja społeczeństwa ze sztucznymi wyrobami i konstrukcjami. Proponowane podejście wykorzystuje doświadczenia z zakresu architektury, urbanistyki i marketingu, uwzględniając jednocześnie kryteria inżynieryjne i możliwości produkcji. Biorąc pod uwagę psychologię formy, został zaproponowany nowy Architektoniczny Projekt Turbiny Wiatrowej. Projekt uwzględnia estetyczne wytyczne dotyczące proporcji oraz bierze pod uwagę elementy psychologiczne np. poczucie bezpieczeństwa i wprowadzenia strefy buforowej między skalą turbiny a skalą otaczającego krajobrazu. W innowacyjny sposób nadaje tożsamość, proponując wprowadzenie dodatkowych funkcji przestrzennych i partycypacyjnego procesu projektowania. Integralność strukturalna nowatorskiej turbiny wiatrowej jest lepsza od tradycyjnej konstrukcji w warunkach obniżonego naprężenia, odkształcenia i wyboczenia oraz posiada większą obciążalność. Dzieje się to kosztem dodatkowej wagi i złożoności elementów strukturalnych, prowadząc również do możliwej nieznacznej poprawy wydajności rocznej produkcji elektryczności i przedłużenia strukturalnej i mechanicznej długości życia turbiny.


Słowa kluczowe: energetyka wiatrowa, akceptacja społeczności lokalnej, partycypacja, architektura, analiza inżynieryjna, psychologia formy, sprawiedliwość proceduralna