EDUKACJA ARCHITEKTONICZNA W DOBIE REWOLUCJI INFORMATYCZNEJ. REFLEKSJE NAD ZAŁOŻENIAMI PROGRAMU STUDIÓW ARCHITECTURE FOR SOCIETY OF KNOWLEDGE W KONTEKŚCIE AKTUALNEJ KONDYCJI DYSCYPLINY

KRZYSZTOF KOSZEWSKI

Rewolucja informatyczna, której jesteśmy świadkami we wszystkich sferach życia, dotyczy także edukacji architektonicznej. Niesie ona zarówno szanse i wyzwania wynikające nie tylko z istotnych zmian warsztatu zawodowego, ale też z kondycji dyscypliny w jej kontekście społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Są one pokrótce przedstawione w niniejszym tekście na przykładzie nowego programu studiów II stopnia (magisterskich) w specjalności anglojęzycznej Architecture for Society of Knowledge realizowanej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Motywem przewodnim tej specjalności jest, zaznaczona w jej nazwie, rola wiedzy w procesie twórczym, kwestie metodologii projektowania architektonicznego jako działania opartego na wiedzy, a także zastosowanie nowych narzędzi charakteryzujących współczesny warsztat architekta. Szczególną uwagę poświęcono konieczności wykształcenia krytycznego osądu wobec coraz szybciej następujących zmian przy jednoczesnym jak najpełniejszym wykorzystaniu ich potencjału.

Słowa kluczowe: edukacja architektoniczna, społeczeństwo wiedzy, warsztat architekta, Architecture for Society of Knowledge