TŁA EDUKACJI CYFROWEJ W ARCHITEKTURZE

JERZY WOJTOWICZ

Na tle rewolucji cyfrowej doświadczenia polskie są tematem odnoszącym się do początków rozwoju informatyki i wynikającej z niej nowej kultury informatycznej. Wśród postaci istotnych dla rozwoju komputeryzacji można znaleźć szereg polskich nazwisk: Jana Czochralskiego, którego metoda z 1916 roku jest dziś podstawą produkcji mikroprocesorów, RPN 1920 (Reverse Polish Notation) Jana Łukasiewicza, prace Stefana Banacha i Alfreda Tarskigo czy też praca nad Enigmą Mariana Rejewskiego, rozwinięta następnie przez Alana Turinga. Można też wspomnieć wywodzącego się z Lwowskiej Szkoły Matematycznej Stanisława Ulama, autora prac z dziedziny topologii, teorii mnogości i teorii miary, twórcy metody Monte Carlo, który był jednym z pierwszych naukowców wykorzystujących w swych pracach pierwsze komputery, służące także teorii konstruowania bomby wodorowej.

Słowa kluczowe: edukacja cyfrowa, ewolucja komputeryzacji, projektowanie architektoniczne