Konferencje

 

 

 

2016

TABELA W PRZYGOTOWANIU

 

 

 

 

Konferencje naukowe zorganizowane/współorganizowane przez Komitet lub organizowane pod patronatem Komitetu w 2014 roku

Nazwa konferencji

Organizator,

Rodzaj konferencji

Liczba uczestników

Liczba

Dofinans.

data, miejsce

współorgani-

zatorzy, patronat

krajowa

między-narodowa

ogółem

z zagranicy

wystąpień

 

1. Seminarium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN  p.t.Edukacja architektoniczna w dobie rewolucji informacyjnej”  21 marca 2014 r., Warszawa

organizator

-

+

40

4

10

-

2.XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przyszłość Miasta” 
23 maja 2014 r., Kraków

współorganizator

-

+

80

5

30

-

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowej „Rewitalizacja małych miast – problemy, zagrożenia i szanse rozwoju”  25-26 września 2014 r., Szczecin

współorganizator

-

+

60

2

24

-

4.XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Warsztaty  HABITATY p.t.  „Reaktywacja małych społeczności lokalnych” 22-25 października 2014 r., Wrocław

organizator

-

+

85

6

18

-

5. „ProREVITA 2014. Miasta przyjazne mieszkańcom”  16-17 października 2014 r., Łódź

współorganizator

 

+

75

10

20

-

6. Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty Architektoniczne „Innowacyjne systemy konstrukcyjne w architekturze” 6-8 listopada 2014 r. Wrocław

współorganizator

-

+

40

5

16

-

7. Seminarium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN  p.t. „Urbanizacja i urbanistyka w XXI wieku”  28 listopada 2014 r., Warszawa

organizator

+

 

22

-

3

-

Konferencje naukowe zorganizowane/ współorganizowane przez Komitet lub pod patronatem Komitetu w 2013 r.

Nazwa konferencji

Organizator,

Rodzaj konferencji

Liczba uczestników

Liczba

Dofinans.

data, miejsce

współorgani-

zatorzy, patronat

krajowa

między-narodowa

ogółem

z zagranicy

wystąpień

ze środków

DUN (w zł)

XIII  edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: "Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej", 22-23 listopada 2013 roku. "Zapis przestrzeni architektonicznej" - Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

współorganizator

-

+

80

15

20

-

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dom Jutra Osiedle Jutra" Zakopane, 18 - 19 października 2013

współorganizator

-

+

60

5

20

-

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ular 7  - Odnowa Krajobrazu Miejskiego  26 - 27 września 2013 roku w Kroczycach w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

współorganizator

-

+

60

2

30

12 tys. zł

Seminarium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN

p.t.  "Wizja architektury jutra", 1. stycznia 2013r., oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

organizator

+

-

35

-

5

-

Seminarium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN  p.t. „Stan obecny i perspektywy rozwoju kierunku architektura i urbanistyka na polskich uczelniach”, 24. maja 2013 r., Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

organizator

+

-

20

-

3

-

Seminarium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN p.t. „Przyszłość miast średniej wielkości”, 27. września 2013 r. Kroczyce k. Zawiercia

organizator

+

-

40

-

8

-

W tabeli: liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych 

Konferencja cykliczna w ramach międzynarodowych konferencji Pro-Revita -Łódź
14-15 kwietnia 2010 r.
 
Organizatorzy:
Komitet Architektury i Urbanistyki PAN
Polski Komitet Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS
Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
Urząd Miasta Łodzi
 
Informacja o konferencji:
Podstawowym celem Konferencji jest określenie zasad dotyczących adaptacji obiektów i zespołów poprzemysłowych do nowych funkcji
 
Wydawnictwo:
Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński
90-345 Łódź, ul. Księży Młyn 14
Konferencja cykliczna międzynarodowa + warsztaty XXIV edycja
Termin: 16-20 listopada 2009
Miejsce: Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
ul. B. Prusa 53/55, 50-317 Wrocław
 
Organizatorzy:
Komitet Architektury i Urbanistyki PAN
Przewodniczący: Prof. Zbigniew Bać
Współorganizator konferencji: Zakład Projektowania Architektury Mieszkaniowej, Wydział Architektury Politechnika Wrocławska, Szkoła naukowa „HABITATY"
 
Informacja o konferencji:
Międzynarodowa konferencja + warsztaty organizowane w ramach Szkoły Naukowej „HABITATY" - jest forum dyskusyjnym na temat możliwości poszukiwania poprawy jakości życia w zespołach mieszkaniowych w ujęciu interdyscyplinarnym.
 
Wydawnictwo:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Konferencja cykliczna - IX międzynarodowa
Termin: 13-14 listopad 2009
Miejsce: kampus Politechniki Krakowskiej, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
 
Organizatorzy:
Sekcja Architektury Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN
Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: Prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz;
Współorganizator konferencji: Instytut Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
 
Informacja o konferencji:
Organizacja Międzynarodowej Konferencja w cyklu Definiowanie przestrzeni architektonicznej zrodziła się z chęci stworzenia forum do dyskusji o architekturze w dobie wartkiego tempa przemian współczesnej codzienności, także w sferze wydarzeń architektonicznych.
 
Wydawnictwo:
2009 Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Teoria Witruwiusza we współczesnym kontekście - „Czasopismo Techniczne - Architektura", Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 1-A/2009, z. 7, Kraków, XI 2009
Wydawnictwo PK, ul. Skarzyńskiego1, 31-866 Kraków
Druk: „Djaf", ul. Kmietowicza 1/1, 30-092 Kraków

Podkategorie