Aktualności

II Plenarne Zebranie w kadencji 2016-2020 r.

Protokół II Zebrania Plenarnego Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk , Kraków 15. 04. 2016

 

SPRAWOZDANIE Z I PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2016-2020

Warszawa

SPRAWOZDANIE Z XVI PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2011-2014

SPRAWOZDANIE Z XV PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2011-2014

SPRAWOZDANIE Z VII PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2011-2014

REPORT OF THE 7TH PLENARY MEETING OF THE COMMITTEE OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES IN THE 2011-2014 TERMS OF OFFICE