Aktualności

A REPORT ON THE 4TH PLENARY MEETING OF THE COMMITTEE ON ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES IN 2011-2014 TERM
SPRAWOZDANIE Z IV PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2011-2014
SPRAWOZDANIE Z III PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2011-2014
SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ROKU 2011 -
W KADENCJI 2007-2010