Aktualności

Porządek zebrania:

1. Sprawozdanie z działalności prezydium Komitetu, od ostatniego zebrania

2. Podsumowanie dotychczasowego stanu przygotowań do publikacji wydawnictwa NAUKA - ARCHITEKTURA - URBANSITYKA.

3. Dyskusja na temat przyszłości dyscypliny naukowej Architektura i Urbanistyka

4. Ostateczna redakcja regulaminu nagrody Komitetu AiU

5. Sprawy wniesione przez Uczestników zebrania

Porządek zebrania:

1. Wybór Komisji oceniającej prace w konkursie: Nagroda KAiU,

2. Informacje o "Kwartalniku Architektury i Urbanistyki"  i jego przyszłości,

3. Informacje o stanie przygotowań do wydania wspólnej książki Architektura i Urbanistyka i Nauka,

4. Dyskusja na temat przyszłości dyscypliny AiU oraz informacja o krokach poczynionych przez Komitet, w świetle zamierzeń MNiSZW,

5. Dyskusja na temat zawodów architekta i urbanisty, informacja o krokach poczynionych przez Komitet, w świetle zamierzeń MIiB,

PROTOKÓŁ  VI PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2016-2020, Warszawa 10.01.2017

PROTOKÓŁ ZEBRANIA PLENARNEGO KAiU W WARSZAWIE

PROTOKÓŁ VII PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2016-2020,
WAPK, Kraków 21.04.2017

PROTOKÓŁ ZEBRANIA PLENARNEGO KAiU W WARSZAWIE

PROTOKÓŁ  V Zebrania Planarnego Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020- WSPÓLNE POSIEDZENIE PLENARNE

KAiU PAN I KILiW PAN W SZCZECINIE