Aktualności

PROTOKÓŁ  VI PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2016-2020, Warszawa 10.01.2017

PROTOKÓŁ ZEBRANIA PLENARNEGO KAiU W WARSZAWIE

PROTOKÓŁ VII PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2016-2020,
WAPK, Kraków 21.04.2017

PROTOKÓŁ ZEBRANIA PLENARNEGO KAiU W WARSZAWIE

PROTOKÓŁ  V Zebrania Planarnego Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020- WSPÓLNE POSIEDZENIE PLENARNE

KAiU PAN I KILiW PAN W SZCZECINIE

IV ZEBRANIE PLANARNE KAiU - ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo Członkowie KAiU

 

PROTOKÓŁ Z III PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2016-2020

WARSZAWA, 17.06.2016