- Skład osobowy KAiU:

1. Prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ
Politechnika Wrocławska
2. Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej BARANOWSKI
Politechnika Gdańska

3. Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech BONENBERG
Politechnika Poznańska (Zastępca Przewodniczącego Komitetu)
4. Prof. dr hab. inż. arch. Wacław CELADYN
Politechnika Krakowska
5. Prof. zw. inż. arch. Witold CĘCKIEWICZ
Politechnika Krakowska, Członek Rzecz. PAN
6. Prof. dr hab. inż. arch Jan Maciej CHMIELEWSKI
Politechnika Warszawska
7. Prof. dr hab. inż. arch. Alina DRAPELLA- HERMANSDORFER
Politechnika Wrocławska
8. Prof. dr hab. inż. arch. Marian FIKUS
Politechnika Poznańska
9. dr hab. inż. arch. Anna FRANTA, prof. PK
Politechnika Krakowska
10. Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof GASIDŁO
Politechnika Śląska
11. Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej GAWLIKOWSKI
Politechnika Warszawska
12. Prof. dr hab. inż. arch. Jacek GYURKOVICH
Politechnika Krakowska (Przewodniczący Sekcji Urbanistyki)
13. Prof. dr hab. inż. arch. Sławomir GZELL
Politechnika Warszawska (Przewodniczący Komitetu AiU PAN)
14. Prof. dr hab. inż. arch. Nina JUZWA
Politechnika Łódzka
15. Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej KADŁUCZKA
Politechnika Krakowska (Przewodniczący Sekcji Historii i Konserwacji)
16. Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew J. KAMIŃSKI
Politechnika Śląska
17. dr hab. inż. arch. Anna Agata KANTAREK, prof. PK
Politechnika Krakowska
18. Prof. dr hab. inż. arch.. Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Politechnika Warszawska
19. Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech KOSIŃSKI
Politechnika Krakowska
20. Prof. dr hab. inż. arch. Dariusz KOZŁOWSKI
Politechnika Krakowska (Przewodniczący Sekcji Architektury)
21. Prof. dr hab. inż. arch. Konrad KUCZA-KUCZYŃSKI
Politechnika Warszawska
22. Prof. dr hab. inż. arch. Ewa KURYŁOWICZ
Politechnika Warszawska
23. Prof. dr hab. inż. arch. Ewa ŁUŻYNIECKA
Politechnika Wrocławska
24. Prof. dr hab. inż. arch. Maria MISIĄGIEWICZ
Politechnika Krakowska
25. Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej NIEZABITOWSKI
Politechnika Śląska
26. Prof. dr hab. inż. arch. Lucyna NYKA
Politechnika Gdańska
27. Prof. dr hab. inż. arch. Marek PABICH
Politechnika Łódzka
28. Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew PASZKOWSKI
Zachodniopomorski Uniwersytet w Szczecinie
29. Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof PAWŁOWSKI
Politechnika Lubelska
30. Prof. dr hab. inż. arch. Janusz RĘBIELAK
Politechnika Krakowska
31. Prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga ROGUSKA
Politechnika Warszawska
32. Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna SCHNEIDER-SKALSKA
Politechnika Krakowska
33. Prof. dr hab. inż arch. Wacław SERUGA
Politechnika Krakowska
34. Dr hab. inż. arch. Jan SŁYK, prof. PW
Politechnika Warszawska
35. Prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta SOŁTYSIK
Politechnika Gdańska
36. Prof. dr hab. inż. Bogusław SZMYGIN
Politechnika Lubelska
37. Prof. dr hab. inż. arch. Antoni TARASZKIEWICZ
Politechnika Gdańska
38. Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta TROCKA- LESZCZYŃSKA
Politechnika Wrocławska
39. Dr hab. inż. arch. Jerzy UŚCINOWICZ, prof. PB
Politechnika Białostocka
40. Dr inż. arch. Agnieszka WOŚKO- CZERANOWSKA
Politechnika Warszawska (Sekretarz KAiU PAN)
41. Prof. zw. dr hab. inż. arch. Stefan WRONA
Politechnika Warszawska (Zastępca Przewodniczącego Komitetu)
42.Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew ZUZIAK
Politechnika Krakowska; od 1 10. 2019 – Politechnika Rzeszowska