Regulamin Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN jest w trakcie  procedowania.