Sekcja Architektury

Przewodniczący sekcji:
prof. dr hab. arch. Dariusz Kozłowski
Politechnika Krakowska

Sekcja Historii i Konserwacji

Przewodniczący sekcji:
prof. dr hab. arch. Andrzej Kadłuczka
Politechnika Krakowska

Sekcja Urbanistyki

Przewodniczący sekcji:
prof. dr hab. arch. Jacek Gyurkovich
Politechnika Krakowska