2020

Nowa edycja Konkursu Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN im. Marka Witruwiusza.

Termin nadsyłania książek wraz z krótkim pismem przewodnim, na adres:

Prof. Andrzej Gawlikowski,
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
Koszykowa 55, 00-659 Warszawa

upływa dnia 15 lutego 2021r.

 

2019

W 2019 roku Komitet AiU PAN przyznał po raz drugi Nagrodę KAiU imienia Marka Witruwiusza.
W skład Kapituły przyznającej Nagrodę weszli: prof. dr hab. arch. A. Gawlikowski, prof. dr hab. arch. N. Juzwa, prof. dr hab. arch. J. Roguska, prof. dr hab. arch. W. Seruga, prof. dr hab. arch. A. Kadłuczka.

Nagrodę Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk im. Marka Witruwiusza przyznano Panu prof. Andrzejowi Niezabitowskiemu za dzieło w języku polskim pt. „O strukturze przestrzennej obiektów architektonicznych” i angielskim pt. „On the spatial structure of architectonic objects”, Wydawnictwo Śląsk, 2017.
Praca ta stanowi niezwykle istotny wkład w budowę paradygmatu architektonicznego i urbanistycznego.

Wyróżnienie otrzymała Pani dr hab. inż. arch. Barbara Widera za książkę pt. ”Proces kształtowania relacji z naturą w architekturze współczesnej”, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 2018.

 

2018

W 2018 roku Nagrodę Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk im. Marka Witruwiusza przyznano Panu prof. Krzysztofowi Pawłowskiemu, za dwutomowe wybitne dzieło „Urbanistyka a’la Francaise. Tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji. Dopełnienie obrazu” - tom I: „W poszukiwaniu źródeł urbanistyki europejskiej. Modele średniowiecznej organizacji przestrzeni”, tom II:  „Francja nowożytna. Od narodzin absolutyzmu do epoki oświecenia”,  wydawnictwa Univeritas z Krakowa.

Przyznano także wyróżnienie Pani dr Grażynie Kodym-Kozaczko za książkę pt. ”Urbanistyka Poznania w XX wieku”.

W skład Kapituły przyznającej nagrodę weszli: prof. dr hab. arch. A. Gawlikowski, prof. dr hab. arch. N. Juzwa, prof. dr hab. arch. J. Roguska, prof. dr hab. arch. W. Seruga, prof. dr hab. arch. A. Kadłuczka.