ULICA ŚWIĘTY MARCIN – DOŚWIADCZENIA POZNAŃSKIE

PAWEŁ SZUMIGAŁA

STRESZCZENIE
W artykule podjęto próbę przybliżenia zagadnień związanych z kształtowaniem ważnej sfery publicznej miasta Poznania – ulicy Święty Marcin, której przestrzeń jest przejawem wzajemnego oddziaływania potencjałów: historycznego, estetycznego, kulturotwórczego kolejnych pokoleń. To przestrzeń, która jest efektem ciągłego ścierania się „nowego” ze „starym”. Podejmowane zagadnienia przedstawiono w kontekście uwarunkowań artystycznych, funkcjonalnych, przestrzennych i architektonicznych.

Słowa kluczowe: Święty Marcin, sztuka, pomniki, krajobraz, Poznań

 

PEŁEN TEKST