Kontakt z Wydawcą

Wydawca: Komitet Architektury i Urbanistyki PAN
Adres: ul. Prusa 53/55
50-317 Wrocław
tel. (+48 71) 320 64 46
fax (+48 71) 321 24 48